Aanmelden

Wanneer kun je aanmelden?

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/of ondersteuning vanuit een van de instellingen. Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve- en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de stoornis en hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen (een onderwijsarrangement) of voor een ondersteuningsarrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool. Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te voldoen (ondersteuningsvraag) én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie én
  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen (de ernstmaat)

 

Op dit moment is er sprake van een groei in het speciaal onderwijs. Op de Alexander Roozendaalschool en onze ambulante dienst is er op dit moment beperkt plaats. Voor sommige groepen op de SO scholen is sprake van een wachtlijst.
Dit geldt ook voor bepaalde regio’s van de Ambulante Dienst. 
We zetten ons in om zo snel mogelijk voor alle leerlingen passende ondersteuning te bieden. Neemt u voor recente mogelijkheden contact op met het Trajectbureau.

Voor meer informatie over aanmelden

Amsterdam en Purmerend

Aanmeldpunt - Amsterdam en Purmerend

Hier kunt u een kind aanmelden voor ambulante begeleiding of voor de Alexander Roozendaalschool locaties Amsterdam of Purmerend.

Bezoek de site
Almere

Aanmeldpunt - Almere

Hier kunt u een kind aanmelden voor ambulante begeleiding of de Alexander Roozendaalschool in regio Almere.

Bezoek de site

Onderwijsarrangement

Alles wat je moet weten over het onderwijsarrangement en plaatsing op de Alexander Roozendaalschool.

Lees verder