Downloadpagina

Schoolgids 2021-2022

Dit is de schoolgids 2021-2022 van de Alexander Roozendaalschool. De scholen in Amsterdam en de nevenvestigingen in Almere en Purmerend maken deel uit van de instelling VierTaal. Dit is de openbare instelling voor cluster 2 in Noord-Holland/ Flevoland.

Algemene informatiefolder Alexander Roozendaalschool

Schoolanalyse en inzet NPO gelden Alexander Roozendaalschool

Aanvraagformulier verlof locatie Almere

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locatie Purmerend

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locaties Amsterdam

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Klachtenregeling Stichting VierTaal