Nieuwbouw ARS locatie Purmerend

De Alexander Roozendaalschool in Purmerend krijgt nieuwbouw!

Over twee tot drie jaar hopen we samen met met SBO het Plankier (CPOW) een nieuw gebouw te betrekken op de Mercuriusweg 25 in Purmerend!

We zijn nu, samen met het team van SBO het Plankier, in gesprek om te praten over hoe we willen samenwerken en wonen.
Wat is daar dan voor nodig?
We worden hier in begeleid door een externe partij die gespecialiseerd is in het ontwikkelen
van een visie op nieuwbouw en het maken van een Programma van eisen.
Met deze opbrengst gaan we daarna op zoek naar een architect om daarna te gaan bouwen!
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
We vinden het heel bijzonder dat we zo betrokken zijn bij het toekomstige gebouw en
kijken er enorm naar uit!