De Alexander Roozendaalschool

Over de school

De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – cluster 2 onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en/of schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Op onze school zitten ongeveer 470 leerlingen. Daarnaast worden bijna 500 leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. De school heeft 33 groepen verdeeld over de onderbouw, midden- en bovenbouw. Er zijn vier locaties waarvan twee in Amsterdam West, een in Almere en een in Purmerend. Wij werken intensief samen met de Professor Burgerschool.

Alle locaties

Locatie Amsterdam JTS

Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13,
1062 BK Amsterdam
020-34 60 111

Locatiedirecteur: Ine van Vuureni.vanvuuren@viertaal.nl

Locatie Amsterdam JSS

Alexander Roozendaalschool

Jan Sluijtersstraat 3,
1062 CJ Amsterdam
020- 34 60 111

Locatiedirecteur: Carla Wieboschc.wiebosch@viertaal.nl

Locatie Purmerend

Alexander Roozendaalschool

Boterbloem 3,
1441 TT Purmerend
0299 - 475 489

Locatiedirecteur: Erna Blome.blom@viertaal.nl

Locatie Almere

Alexander Roozendaalschool

Prokofjevstraat 3,
1323 SB Almere
036-30 35 237

Locatiedirecteur: Erna Blome.blom@viertaal.nl

Missie en visie

VierTaal heeft een missie: Gelijke kansen door verschil te maken!
Met het VierTaal InstellingsPlan (het VIP)
geven we richting aan de komende jaren
met vijf strategische speerpunten.

Samengevat: thuis nabij en meer inclusief
waar het kan,
speciaal als het nodig is
en altijd in verbinding met de maatschappij.

Missie, visie en ambitie VierTaal

Het team

Op de Alexander Roozendaalschool werkt een enthousiast en professioneel team samen aan onderwijs en specialistische ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs.

Het team

Het Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De samenwerking tussen alle professionals die met de leerlingen werken zorgt voor een optimale leeromgeving.

Lees meer

Zorg in de school

Op de Alexander Roozendaalschool bieden wij gepaste zorg, geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Door zorg en onderwijs te integreren, proberen wij ons aanbod passend te maken voor elke leerling.

Lees meer

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis gaat het leren van taal niet vanzelf. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Het is belangrijk dat een TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat een kind op tijd de juiste ondersteuning krijgt. Maar wat is TOS nu eigenlijk?

Lees meer

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees meer