Het onderwijs

Het onderwijs

Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Sommige leerlingen zijn gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS). Zij zitten bij ons op school als er een op de voorgrond staande communicatieve beperking is.

Door de problemen met taal en communicatie hebben onze leerlingen specia­listische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling. De ontwikkeling van commu­nicatie en taal staat daarbij altijd centraal. Ons onderwijs richt zich op het be­halen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het primair onderwijs (SLO). We werken zoveel mogelijk met reguliere methodes en gaan daarbij zoveel mogelijk uit van hoge verwachtingen en haalbare doelen.

Leerlingpopulatie

De Alexander Roozendaalschool biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Lees meer

Schoolontwikkeling

We doen al veel dingen goed, maar op dit moment maken wij als school een effectieve professionaliseringsslag.
Professionalisering is in het onderwijs van groot belang en ons motto is dan ook ‘Elke dag een beetje beter!’

Lees meer

Onderwijsaanbod

Op de Alexander Roozendaalschool zijn we trots op ons onderwijs. We zien het als onze opdracht om goed en passend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We doen dit door bewuste keuzes te maken in ons aanbod en in onze aanpak.

Lees meer over ons onderwijsaanbod

Ontwikkelings-perspectief (OPP)

De ontwikkeling van elke leerling wordt in kaart gebracht en gevolgd in een ontwikkelingsperspectief. Dit plan laat zien hoe een leerling zich ontwikkelt en geeft richting aan het handelen in de klas.

Lees meer

Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Op de Alexander Roozendaalschool is, in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken, een schoolstandaard vastgesteld. Hierin beschrijven we naar welke niveaus we met ons onderwijs toewerken. We willen het maximale resultaat uit al onze leerlingen halen!

Lees meer

Logopedie

Door de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de leerkracht wordt de logopedie geïntegreerd in het onderwijs. De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas, maar behandelt ook leerlingen individueel of in kleine groepjes.

Lees meer

Downloads en praktische zaken

Schoolgids 2023-2024

Schoolplan Sector SO VierTaal 2021-2025

Schoolanalyse en inzet NPO gelden Alexander Roozendaalschool

Aanvraagformulier verlof locatie Almere

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locatie Purmerend

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locaties Amsterdam

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Klachtenregeling Stichting VierTaal