Leerlingpopulatie

Leerlingpopulatie

De Alexander Roozendaalschool biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Een deel van de leerlingen is bovendien gediagnosticeerd met een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze leerlingen worden uitsluitend geplaatst als er primair sprake is van een communicatieve beperking.

Als gevolg van spraak-taalproblemen hebben leerlingen specialistische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling, met specifieke aandacht voor taal en communicatie.

Bij het vaststellen van de taalontwikkelingsstoornis wordt per kind gekeken welke ondersteuning er nodig is om een goede ontwikkeling door te maken. Bij een intensieve ondersteuningsbehoefte zal een kind zo jong mogelijk gespecialiseerde hulp krijgen, omdat dan de kans groter is dat deze moeilijkheden overwonnen kunnen worden. We streven ernaar de kinderen zo vroeg mogelijk te ondersteunen, zowel binnen de school met intensieve hulp, als binnen de reguliere basisscholen in de regio met medium of lichte ondersteuningsarrangementen. Deze hulp wordt door de Ambulante Dienst geboden.

Veel leerlingen verlaten de school tussentijds (30-40%), voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij vervolgen hun schoolloopbaan dan in het (speciaal) basisonderwijs of op een andere school voor speciaal onderwijs.

Op onze school zitten ruim 425 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De school heeft 33 groepen, waarvan er 22 in Amsterdam zijn gevestigd; 11 groepen op de hoofdvestiging Jan Tooropstraat, 11 groepen op de dependance (Jan Sluijtersstraat),  5 groepen in Purmerend en 6 groepen in Almere. 

Op basis van leeftijd en didactisch niveau worden leerlingen in een passende groep geplaatst. Daar er meerdere groepen per leerjaar zijn, wordt ieder jaar opnieuw gekeken welk groepsaanbod het best passend is bij de leerling om zich verder te ontwikkelen. 

Naast de leerlingen met een intensief onderwijsarrangement, worden ruim 500 leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. Zij beschikken over een medium of licht onderwijsarrangement en kunnen het regulier onderwijs met ondersteuning volgen.