Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

De leerkrachten verzorgen het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in
maximaal drie niveaugroepen.

De belangrijkste leerlijnen (vakken) zijn:

– Taal
– Lezen
– Spelling
– Rekenen
– Sociaal­ emotionele vorming
– Expressie (muziek en beeldende vorming)
– Bewegingsonderwijs
– Wereldoriëntatie (natuur, wetenschap en techniek)

We werken bij deze vakgebieden aan de hand van gerichte doelen die staan beschreven op leerroutekaarten. Ondersteunend aan het onderwijs worden de volgende methoden en materialen ingezet om de geplande doelstellingen te behalen. Naast de methoden worden ICT en 21e eeuws leren zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs en wordt de digitale ondersteuning/ software horend bij het vak of methode ingezet in alle leerjaren.

Hieronder staat een overzicht van de gebruikte methoden, materialen en leerlijnen zoals deze worden ingezet per leerjaar: