Wat is TOS?

Wat is TOS?

Een TOS is een TaalOntwikkelingsStoornis. Het leren van taal gaat niet vanzelf: de hersenen kunnen taal niet goed verwerken. Er is tot op heden geen specifieke oorzaak van TOS bekend. Kinderen met TOS hebben, in vergelijking tot leeftijdsgenoten, moeite met praten, iets vertellen en/of met het begrijpen van taal. Een TOS komt vaak voor: rond 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Taal is belangrijk voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Het is nodig om samen te spelen, te lezen, te rekenen, emoties te uiten en om plannen te maken. Door de verstoorde taalontwikkeling hebben deze kinderen daarom meer kans op lees-, leer- en gedragsproblemen.

Een taalachterstand is iets anders dan een taalontwikkelingsstoornis. Een achterstand kan ontstaan doordat een kind een taal minder heeft gehoord of gesproken. Door meer taal aan te bieden haalt het kind deze achterstand weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis gaat het leren en verwerken van taal anders dan bij leeftijdsgenoten. Alleen meer taal aanbieden is dan niet voldoende: er is speciale hulp nodig. Kinderen met TOS zullen altijd moeite blijven houden met taal: het is niet iets wat overgaat.

Kenmerken van kinderen met TOS:
Bij kinderen met TOS is niet te zien aan hun uiterlijk dat er iets mis is met de taalontwikkeling.
De taalproblemen zijn bij iedereen anders en hoeveel last kinderen ervan hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komt vaak voor bij TOS, maar een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, blijkt of het echt een TOS is.

Kinderen met TOS (in het algemeen):

 • hebben een gemiddeld gehoor, maar lijken niet goed te luisteren
 • hebben een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
 • praten moeilijk verstaanbaar
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
 • hebben moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • hebben een kleine woordenschat
 • hebben moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • begrijpen taal minder goed
 • hebben minder innerlijke taal
 • hebben moeite met plannen
 • hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden
 • hebben veel herhaling nodig
 • zijn beter in dingen onthouden die ze zien, dan die ze horen

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites rechtsboven op deze pagina.