Belangrijke informatie voor ouders

15 maart 2020

Belangrijke informatie voor ouders

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u op zondag 15 maart in het nieuws heeft kunnen zien, zijn alle scholen van VierTaal per direct gesloten tot in ieder geval 6 april 2020. Wij beseffen ons dat deze maatregel gevolgen heeft voor de thuissituatie en hopen dat u hier zelf een passende oplossing voor kan vinden.

Contact ouders en school

Het contact tussen ouders en school zal vooral via Social Schools en de mail verlopen, zoals u dat van ons gewend bent.

De school is gedurende de sluiting telefonisch beperkt bereikbaar op het reguliere telefoonnummer.

Locaties Amsterdam 020-3460111

Locatie Purmerend 0299-475489

Locatie Almere 036-3035237

We zijn tijdens de sluiting bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Buiten de tijden dat de school bereikbaar is, kunt u een voicemailbericht inspreken.
De leerkracht(en) van uw kind is/zijn via Social Schools en per mail bereikbaar.

Voor dringende vragen kunt u ook contact opnemen met de teamleider van uw locatie via:
ARS locatie Jan Tooropstraat : Eline Lakeman – e.lakeman@viertaal.nl
ARS locatie Jan Sluijtersstraat : Carla Wiebosch – c.wiebosch@viertaal.nl
ARS locatie Almere en Purmerend : Erna Blom – e.blom@viertaal.nl

Opvang
Er zal opvang worden geboden aan kinderen van ouders die in zogenaamde vitale beroepen werken.
De lijst met vitale beroepen vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wanneer u werkzaam bent in een van deze cruciale beroepsgroepen en u kunt de opvang thuis niet organiseren, dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de teamleider van de locatie. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat opgevangen moet worden, streven wij naar opvangmogelijkheden vanaf donderdag 19 maart voor kinderen van ouders in deze beroepen zonder andere opvangmogelijkheid.
Alle andere ouders wordt gevraagd om zelf opvang te organiseren.

Onderwijs op afstand
De komende dagen gaat het team met elkaar deze uitzonderlijke situatie in het onderwijs opnieuw organiseren. Wij streven ernaar om het onderwijs op afstand op enige wijze doorgang te laten vinden, hetzij beperkt. Wij vragen hiervoor uw geduld en proberen hier uiterlijk vanaf woensdag met u via Social Schools en/of de mail over te communiceren.

Bijzonderheden
Bijzonderheden in de thuissituatie die tijdens de sluiting belangrijk zijn voor de school om te weten, deelt u die alstublieft met ons. Als laatste willen we u vragen wanneer er bij uw kind, of in het gezin Corona is vastgesteld, dit ook aan de school te laten weten. Dit kan via de administratie, de leerkracht en/of de teamleider.

Bedankt voor uw vertrouwen en begrip en wij wensen u en uw gezin een rustige tijd toe.

Team Alexander Roozendaalschool

Deel deze pagina
Tags