De Vreedzame School op de ARS

25 augustus 2019

De Vreedzame School op de ARS

Dit schooljaar zijn wij gestart met de invoering van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma om onze kinderen klaar te maken voor de maatschappij. Dit doen wij door de klas en de school te beschouwen als een leefgemeenschap, een plek waar kinderen zich gezien en gehoord voelen, een stem krijgen en waar zij een bijdrage leveren aan alles wat er op school gebeurt.

Ook handig om te lezen:

Onze leerlingen leren dat er verschillen kunnen zijn tussen mensen en ieder zijn eigen mening mag hebben. Ze leren hoe ze daarover in gesprek kunnen gaan en hoe ze conflicten kunnen oplossen, vanaf groep 1 t/m 8. Belangrijk is dat onze leerlingen leren dat ze ertoe doen: zij zijn belangrijk!

Er is op alle locaties een feestelijke opening van de Vreedzame School geweest, waarbij alle ouders welkom waren. Het was een groot succes! De ouders hebben geluisterd en gekeken naar een presentatie en in de klas hebben ze kunnen zien hoe een les eruitziet. Ook wordt voor elk nieuw blok via Social Schools aan ouders vermeld aan welk thema de komende periode in de groep gewerkt gaat worden.

Zodra u de school binnenstapt, ziet u dat wij een Vreedzame School zijn. In de borden in de hal hangen illustraties met betrekking tot het thema waar wij mee bezig zijn, zoals “Wij hebben hart voor elkaar” of “We dragen allemaal een steentje bij”.

In elke klas is de Vreedzame School ook zichtbaar. De kinderen geven elkaar opstekers en kennen het stappenplan “Los het op”. Ook hangt er in bijna elke klas een gevoelsmeter. Hier kunnen kinderen zelf op aangeven of ze zich blij, boos, verdrietig of oké voelen. Ook is er de mogelijkheid om aan te geven dat zij zich ergens zorgen over maken of als zij iets privé willen delen met de leerkracht. Veel klassen hebben een plek waar kinderen zich even kunnen terugtrekken als zij zich druk, verdrietig of boos voelen, zodat ze zich daarna weer kunnen concentreren op het leren.

Om de leerlingen van de school nog verder te betrekken bij de uitgangspunten van de Vreedzame School, gaan we volgend jaar actief aan de slag met de leerlingenraad en mediation. Zo hopen wij de leerlingen nog meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces, waarbij iedereen positief met elkaar omgaat, elk kind zijn eigen kracht benut en elke leerling zich veilig voelt.

Deel deze pagina
Tags