Praktische informatie en jaarkalender

Praktische informatie en jaarkalender

Hieronder vindt u praktische informatie over de Alexander Roozendaalschool, zoals diverse aanvraagformulieren, onze schoolgids en het schoolplan 2021-2025. In de agenda vindt u terug wanneer de leerlingen vakantie of studiedagen hebben.

ZIEKMELDEN

Is uw kind ziek? Bel dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar de locatie waar uw kind op school zit.
• Amsterdam 020-34 60 111
• Purmerend 0299-475 489
• Almere 036-30 35 237
U moet zelf het busbedrijf inlichten, zodat deze niet voor niets voor de deur staat. Ook als uw zoon of dochter weer beter is, geeft u dit door aan het busbedrijf. Uw kind wordt dan de volgende dag weer opgehaald.

SCHOOLTIJDEN

Maandag 8.30 uur tot 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 14.00 uur

BEZOEK AAN DE DOKTER

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet u zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven aan de groepsleerkracht.

TELEFOONNUMMERS LOCATIES

  • Amsterdam Jan Tooropstraat 020-3460111
  • Amsterdam Jan Sluijtersstraat 020-3460111
  • Purmerend  0299 – 475 489
  • Almere 036-30 35 237

E-mailadres administratie: roozendaalschool@viertaal.nl

VERLOF EN VERZUIM

Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school. Het mogen echter niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Download het aanvraagformulier voor Verlof op deze website en lever het ingevuld in bij de leerkracht van uw kind.

Als een kind zonder bericht afwezig is, nemen wij contact met de ouders op om te informeren naar de reden van afwezigheid. De school is verplicht om schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar.

ONZE SCHOOLREGELS

Goed gedrag kun je leren en bij ons op school zijn deze drie basisregels belangrijk. We helpen elkaar hieraan te denken en we spreken elkaar hier ook op aan.

WE ZIJN AARDIG • WE ZIJN NETJES • WE ZIJN RUSTIG

ETEN, DRINKEN EN TRAKTEREN

Op school streven we naar gezonde voeding tijdens de schooldagen. Gezonde voeding heeft een positief effect op het leren en op de ontwikkeling van kinderen.

Bij ons op school nemen de leerlingen zelf brood, fruit en drinken (water/melk) mee naar school in groep 1 t/m 8. Wij streven een gezonde school te zijn en willen u daarom vragen uw kind bruin brood mee te geven met hartig (gezond) beleg. Voor het tussendoortje vragen wij uw kind fruit en/of groenten mee te geven en geen koek/snoep.

Op school is het niet toegestaan frisdrank en andere calorierijke/ energierijke drankjes te drinken. Deze worden weer mee terug gegeven naar huis. Als de leerlingen jarig zijn mogen zij trakteren in de klas. We vinden het belangrijk dat deze traktatie gezond is.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die wij elk jaar aan ouders vragen en wordt besteed aan allerlei zaken die in het belang van de leerlingen zijn: verschillende feesten en activiteiten, traktaties, projecten, museumbezoek, excursies en voor de afscheidsavond van de schoolverlaters.

De gelden worden gevormd door uw vrijwillige bijdrage en worden beheerd door de administratie van de school. Deze bijdrage wordt pas geïnd als uw kind als leerling is ingeschreven. De verantwoording voor de afrekening van een schooljaar vindt plaats via de personeelsgeleding van de DMR en de ouderraad.

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 45,00 per leerling.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 RABO 0341 9450 72 t.n.v. L. Rigter, Stichting VierTaal (o.v.v de naam en groep van de leerling). Het bedrag zal onder andere worden besteed aan: schoolreisje, (culturele) uitstapjes, Sinterklaas, traktatie, bijdrage kamp (groep 8).

Downloads

Aanvraagformulier verlof locatie Almere

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locatie Purmerend

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.

Aanvraagformulier verlof locaties Amsterdam

Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om? Vul dit formulier in en lever het in op school.